top of page

medium format 

the little waterfall

the little waterfall

hasselblad 503cw, kodak Tmax, New Zealand

warrigal creek

warrigal creek

hasselblad 503cw, fomopan 100

mt buffalo

mt buffalo

mamiya 7ii, portra 400

the mist

the mist

mamiya 7ii, fomopan 100

manns beach

manns beach

mamiya 7ii, fomopan 100

drysdale lakes

drysdale lakes

mamiya 7ii, portra 400

mia

mia

hasselblad 503cw, fomopan 100

Black on White.png
bottom of page